Spis treści

Wola i opętanie – Tomasz Olchanowski

 

Wprowadzenie: Odkrywanie rzeczywistości

Rozdział 1: Psyche i wola
1.1. Transcendentny charakter woli
1.2. Św. Paweł i zniewolenie przez grzech
1.3. Wolicjonalizm stoicki i augustiański

Rozdział 2: Wola a typy psychologiczne
2.1. Enancjodromia
2.2. Wola i przeciw-wola w postawie ekstrawertywnej
2.3. Wola i przeciw-wola w postawie introwertywnej

Rozdział 3: Ego i złudzenie wolnej woli
3.1. Człowiek jako przejaw woli
3.2. Wola a „przeciw-gra”
3.3. Fenomen świadomości siebie

Rozdział 4: Doświadczenie bycia
4.1. Bycie i stawanie się
4.2. Iluzje a urojenia
4.3. Procesy pierwotne i wtórne
4.4. Dynamika pokus

Rozdział 5: Archetypowe i instynktowe źródła opętania
5.1. Pseudoindywiduacja
5.2. Cień i opętanie
5.3. Destrukcyjna moc myśli i wyobrażeń
5.4. Ego jako pseudojaźń

Rozdział 6: Wola w psychologii buddyjskiej
6.1. Wola a karma
6.2. Wola a skandhy
6.3. Wola a dwanaście ogniw współzależnego powstawania
6.4. Łańcuchy uwarunkowanego
6.5. Karma a wolność woli

Zakończenie: Wychowanie do szaleństwa
Wola a przyczyny urojone
Warunkowania ideologiczne
Wola i jej trzy hipostazy

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz