Zasady rozpatrywania propozycji wydawniczych

Przyjmujemy wyłącznie propozycje zgodne z profilem wydawnictwa (wykaz serii i pełna oferta publikacji dostępna na stronie sklep.eneteia.pl). Preferujemy prace polskich autorów.

Propozycje wydawnicze prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej (format .doc lub .pdf) na adres: propozycje@eneteia.pl (w temacie wiadomości należy podać tytuł utworu i nazwisko autora). Prosimy o przesyłanie pełnej publikacji wraz ze spisem treści.

Ewentualne propozycje translatorskie przyjmujemy w formie niewielkich próbek przekładu (do 10 stron, 1 strona = 1800 znaków).

Zalecenia techniczne: czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza.Do przesłanych materiałów należy załączyć w odrębnych plikach: krótką informację o autorze (w tym ewentualne publikacje), streszczenie książki (notki po 600–800 znaków) oraz dane kontaktowe: adres, telefon, adres e-mail.

Nie czytamy i nie odsyłamy propozycji wydawniczych nadesłanych pocztą tradycyjną.

Aktualnie nie planujemy wydawania książek dla dzieci.

Literatura piękna i poezja jest wydawana wyłącznie na zasadzie usługi (pełne sfinansowanie przez autora kosztów publikacji).

Kontaktujemy się (w ciągu 3 miesięcy) wyłącznie z autorami, których propozycje nas zainteresowały. Brak informacji zwrotnej w tym terminie oznacza odrzucenie propozycji. Nie uzasadniamy podjętych decyzji.

Wewnętrzne recenzje nie są udostępniane.

Materiały odrzucone zostają usunięte z pamięci komputera.

Polecamy także informację dla osób zainteresowanych publikowaniem tekstów w czasopiśmie „ALBO albo”.