Ewa Banaszak

Dr, adiunkt Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim (tytuł dysertacji: Tożsamość zbiorowa jako kategoria socjologiczna). obszar jej zainteresowań zawodowych mieści się w zakresie socjologii kultury, socjologii nauki, historii idei, komunikacji społecznej i międzykulturowej.

Współautorka książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz