Jerzy Białas

Dr, absolwent Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu. Pracuje w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie. Jest specjalistąw zakresie socjologii miasta. Interesują go ekologiczno-społeczne przejawy transformacji ustrojowej, ich badanie w konwencji tzw. socjologii życia codziennego, łączność między teoriami społeczności lokalnych a psychospołecznymi i kulturowymi ujęciami formowania się i krzepnięcia warstwy średniej i średniej wyższej.

Współautor książki Oblicza nierówności społecznych.