Małgorzata Borkowska-Nowak

Doktor filozofii, politolog, adiunkt Katedry Etyki Społecznej i Politycznej na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zainteresowania naukowe: filozofia polityki, etyka biznesu. Autorka artykułów, redaktor książki Etyka w biznesie (2002).

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.