Igor Borkowski

Doktor, adiunkt Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się językiem współczesnej polityki (m.in. książka Świt wolnego słowa. Język polskiej propagandy politycznej w prasie 1981–1995), tanatologią, zagadnieniami edukacji medialnej (m.in. kierownictwo naukowe projektu „Edukacja medialna w społeczeństwie wiedzy”, finansowanego przez Europejski fundusz Społeczny w latach 2005–2006).

Współautor książki Oblicza nierówności społecznych.