Joanna Borowik

Magister, asystentka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji, andragogika i gerontologia, kultura grup mniejszościowych. Autorka i współautorka artykułów z tych dziedzin.

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz