Grażyna Bukowska

Dokto nauk ekonomicznych, adiunkt Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: ekonomia sektora publicznego, państwo opiekuńcze, systemy ubezpieczeń społecznych. Autorka Genezy Welfare State (2006), współautorka opracowań zbiorowych: Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem (2005), Instytucje – fundament czy fasada polityki makroekonomicznej (2005), Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej. Wnioski dla Polski (2004).

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz