Mieczysław Cenin

Doktor psychologii, adiunkt Zakładu Psychologii Zarządzania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: funkcjonowanie człowieka w trudnych i ekstremalnych sytuacjach zadaniowych, problematyka stresu zawodowego.
W dziewięciu książkach i licznych artykułach prezentuje także metody treningu psychologicznego jako efektywne środki doskonalenia takiego funkcjonowania. Obecnie koncentruje się na problematyce badawczej i wdrożeniowej związanej z zarządzaniem wsytuacjach kryzysowych. Jest ekspertem krajowym w tej dziedzinie.
Opracowuje teorię mitu dziejotwórczego – systemową teorię humanistyki sukcesywnie publikowaną w serwisie internetowym prawia.org. Najważniejsze publikacje książkowe: Trening psychologiczny. Analiza efektywności w trudnych sytuacjach zadaniowych (1993), Z zagadnień psychologii inżynieryjnej. Przystosowanie technicznych środków pracy do człowieka (1994), Psychologia wojskowa. Teoria i praktyka (1988).

Współautor książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz