Dorota Chmielewska-Łuczak

Doktor, adiunkt Zakładu Psychologii rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: psychologiczne aspekty zjawisk występujących w kulturze popularnej, wpływ mediów na dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Kilka prac poświęciła specyfice funkcjonowania ludzi w przestrzeni wirtualnej.

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz