Romuald Derbis

Dr hab., prof. AJD Częstochowa, dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Zajmuje się procesami afektywnymi i poznawczymi w kontekście doświadczania codzienności przez człowieka w pracy i poza nią, w szczególności teorią i pomiarem poczucia jakości życia oraz poczucia odpowiedzialności.
Opublikował lub zredagował książki, m.in. Skala Poczucia Odpowiedzialności (1993), Doświadczanie codzienności. Swoboda działania, odpowiedzialność i wartości osób bezrobotnych (2000), Jakość rozwoju i jakość życia (2000), Nadzieje i niepokoje współczesnego człowieka (2003).
Redaktor Prac Naukowych AJD Częstochowa, seria „Psychologia”.

Współautor książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz