Tomasz Drabowicz

Magister, socjolog, doktorant w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, asystent w projekcie Profit (www.profit.uni.lodz.pl).
Zainteresowania naukowe: problematyka społecznych aspektów nowych technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, nierówności społecznych, ekskluzji społecznej oraz kwestie związane z tożsamością rodzajową (gender).

Współautor książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz