Robert Florkowski

Z wykształcenia fizjoterapeuta i psycholog kliniczny. Pracuje jako asystent na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na Wydziale Turystyki i Rekreacji. Doktorant w Instytucie Socjologii UAM. Do obszarów jego zainteresowań należą między innymi problemy komunikacji interpersonalnej, w tym psychoterapii.

Współautor książki Oblicza nierówności społecznych.