Dorota Frydecka

Asystentka w Katedrze i Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Współautorka monografii Redukcja stresu w życiu osób z cukrzycą. Podręcznik dla lekarza diabetologa (2006) i Redukcja stresu w życiu osób z cukrzycą – wybór metod (2006) oraz artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych.
Główne zainteresowania obejmują psychologię zdrowia i psychoneuroimmunologię. Prowadzi badania z zakresu wpływu genetycznych uwarunkowań funkcji immunologicznych w patogenezie zaburzeń psychicznych.

Współautorka książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz