Małgorzata Gamian-Wilk

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie asystentka w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu. Rozprawę doktorską pisze na temat techniki wpływu społecznego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychologii wpływu społecznego, w szczególności afektywności technik wpływu społecznego, konfliktów interpersonalnych oraz reagowania na nie w sytuacjach trudnych, psychologii bezrobocia oraz lobbingu w miejscu pracy. Jest członkiem The European Association of Experimental Social Psychology.

Współautorka książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz