Elżbieta Górnikowska-Zwolak

Doktor nauk humanistycznych, pedagog społeczny, kierownik Zakładu Andragogiki i Gerontologii w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Zainteresowania naukowe: epistemologia feministyczna, rola edukacji w kształtowaniu kulturowej tożsamości płci i rozwoju podmiotowości kobiet, przeobrażenia rodziny śląskiej (miejsce kobiet w rodzinie tradycyjnej i współczesnej). Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz prac zwartych, m.in.: Szkic do portretu Ślązaczki. Refleksja feministyczna (2000; 2004), Myśl feministyczna jako nurt rozważań w pedagogice społecznej (2006), Podręczny słownik terminów z zakresu nauk o wychowaniu angielsko-niemiecko-polski (z Renate Seebauer i Andrzejem Radziewiczem-Winnickim) (2001). Redaktor prac zbiorowych, m.in.: Pedagogika społeczna w Polsce – między stagnacją a zaangażowaniem (z A. Radziewiczem-Winnickim) (1999).

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz