Anna Grudzińska

Magister, absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
we Wrocławiu, diagnozuje, prowadzi terapię. Szkoli się w Krakowskim
Centrum Psychodynamicznym.

Współautor książki Fenomen nierówności społecznych.