Janusz Grzelak

Psycholog społeczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: badanie procesów grupowych, w szczególności motywacyjnych i poznawczych determinant zachowań ludzi w sytuacji konfliktu między interesem jednostki a interesem wspólnym zbiorowości (grup, społeczności lokalnych, społeczeństw). Autor licznych publikacji polskich i zagranicznych na ten temat. Wykładał na uniwersytetach w Austrii, Belgii, Holandii i w Stanach Zjednoczonych. Współzałożyciel i pierwszy prezes (2004–2007) Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

Współautor książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz