Aleksandra Hulewska

Doktor psychologii, psycholog społeczny, adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe: zagadnienia psychologii spostrzegania społecznego, autoprezentacji oraz psychologii rodzaju. Współredaktor prac: Interdyscyplinarne studia nad płcią (2002), Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej (2006), Edukacja regionalna (2006). W pracy zawodowej łączy działalność naukową z praktyką psychologiczną, od roku 1999 zajmuje się pomocą psychologiczną dla młodzieży i osób dorosłych. Jest psychoterapeutą Gestalt, członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii.

Współautor książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz