Jerzy Jastrzębski

Profesor doktor habilitowany w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, medioznawstwo (ze szczególnym uwzględnieniem etyki mediów), pedagogika (filozofia edukacji, teoria wychowania), kulturoznawstwo (zagadnienia kultury współczesnej). Autor książki Ciekawe czasy. Szkice o kulturze i edukacji (2004) oraz licznych artykułów, współautor wielu prac zbiorowych poświęconych etyce mediów, pedagogice i kulturze.

Współautor książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz