Stanisław Kamiński

Doktor, polityk społeczny, adiunkt w Katedrze Socjologii i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Autor rozprawy doktorskiej pt. Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej w Polsce po 1989 r. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się m.in. zagadnienia wielosektorowej polityki społecznej, kapitału społecznego i funkcjonowania trzeciego sektora. Od wielu lat działa jako wolontariusz w polskim środowisku pozarządowym.

Współautor książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz