Leszek Koczanowicz

Prof. dr hab., filozof, pracuje w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią współczesną, filozofią kultury i filozofią polityczną. Autor książki Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne (2005). W roku 2008 w wydawnictwie Berghahn Books zostanie opublikowana jego książka pt. Politics of Time. Dynamics of Identity in Post-Communist Poland.

Współautor książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz