Monika Kozłowska

Absolwentka psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Zainteresowania naukowe: psychologia głębi Carla Gustava Junga, zagadnienia rozwoju człowieka, wpływ środowiska rodzinnego na jednostkę.

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.