Kinga Lachowicz-Tabaczek

Dr hab., psycholog społeczny. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z samooceną, prywatnymi koncepcjami natury ludzkiej, stereotypami i uprzedzeniami. Jest autorką monografii pt. Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej (2004), redaktorem książki Psychologia społeczna w zastosowaniach (2001) oraz autorką licznych artykułów poświęconych zagadnieniom związanym z psychologią społeczną. Stypendystka Holenderskiej Royal Academy of Arts and Science.

Współautorka książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz