Małgorzata Leszczyńska

Dr, adiunkt Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii nierówności społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektu dochodowo-majątkowego. Dotyczą oceny skali zróżnicowań w tym zakresie, a także rozległości sfery ubóstwa w społeczno-ekonomicznych grupach gospodarstw domowych rozpatrywanych w kontekście analizy przyczynowej. Badania prowadzone są od 1999 roku i koncentrują się głównie na rozpoznaniu ekonomicznych przejawów i uwarunkowań nierówności społecznych. Ważne miejsce w badaniach zajmuje też problem metodologii pomiaru nierówności dochodowych, ich poziomu, relacji i długookresowych tendencji, a także wynikających z tego wniosków dla polityki społecznej.

Współautorka książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz