Łucja Lisiecka

Doktor, adiunkt Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego; zajmuje się historią gospodarczą XIX i XX wieku.
Dotąd opublikowała samodzielnie bądź jako współautor ponad 20 pozycji
(w tym publikacje w czasopismach zagranicznych), m.in. Rynek pod
kontrolą – stopy procentowe w II Rzeczypospolitej
(2005).

Współautorka książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz