Zbigniew Łoś

Doktor, adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: psychologia rozwoju człowieka, psychologia różnic indywidualnych, psychologia światopoglądu i polityczna. Prowadzi badania i publikuje na temat związków między aktywnością zadaniową a rozwojem człowieka dorosłego. Członek Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Współautor książki Fenomen nierówności społecznych.