Alina Łysak

Magister pedagogiki. Zainteresowania: feminizm, kultura popularna, poradnictwo. Współredaktorka (wraz z E. Zierkiewicz) dwóch publikacji zbiorowych: Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie (Wrocław, 2005) i Trzeci wiek drugiej płci. Starsze kobiety jako podmiot aktywności społecznej i kulturowej (2006).

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz