Bartłomiej Michalak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent i pracownik Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest sekretarzem Athenaeum. Political Science, czołowego pisma politologicznego w kraju, współredagowanego przez 15 ośrodków naukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół systemów wyborczych i prawa wyborczego, partii i systemów partyjnych oraz mechanizmów funkcjonowania współczesnych demokracji.

Współautor książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz