Piotr Mikiewicz

Doktor socjologii, pracuje w Międzynarodowym Instytucie Studiów nad Kulturą i Edukacją Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji – wielowymiarowe analizy związków systemu szkolnego i struktury społecznej ze szczególnym uwzględnieniem mikromechanizmów szkolnych mających wpływ na społeczne losy uczniów. Autor książek: Społeczne światy szkół średnich – od trajektorii marginesu do trajektorii elit (2005), Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym (z Jarosławem Domalewskim) (2004). Liczne artykuły w czasopismach socjologicznych. W latach 2004 i 2005 stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Członek Coordinating Board Sociology of Education Research Network, European Sociological Association.

Współautor książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz