Justyna Miko-Giedyk

Magister, asystentka w Zakładzie Pedeutologii Instytutu Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Zainteresowania naukowe: pedeutologia, pedagogika społeczna, socjologia edukacji oraz socjologia obszarów wiejskich. Autorka wielu artykułów poświęconych problemom zawodu nauczyciela oraz środowiska wiejskiego.

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz