Lucjan Miś

Doktor, adiunkt Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik studiów podyplomowych Organizacja i metody pomocy społecznej, polski koordynator projektu Solution Focused Approach as a New Method in Social Welfare and Education in Poland (Podejście zorientowane na rozwiązania w pracy socjalnej i edukacji) zrealizowanego we współpracy z Fontys University of Applied Sciences (OSO) w Tilburgu (Holandia). Zainteresowania naukowe: socjologia problemów społecznych, analiza dyskursu publicznego i wideotrening komunikacji. Autor książki Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania (2007).

Współautor książki Oblicza nierówności społecznych i Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz