Barbara Mróz

Doktor psychologii, adiunkt Instytutu Psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi wykłady z psychologii osobowości, z psychologii twórczości oraz zajęcia z metod diagnostycznych. Zajmuje się także twórczym rozwiązywaniem problemów w zarządzaniu. Autorka projektów z zakresu psychologii osobowości. Zainteresowania naukowe: psychologia
osobowości, psychologia twórczości, interdyscyplinarne podejście do procesów twórczych, osobowość ludzi osiągających sukcesy, diagnostyka
osobowości (MM PI), testy projekcyjne, w tym metoda Rorschacha. Autorka
książek, m.in.: Age and Ageing of Managers Compared to the General Evaluation of Their Own Life (2006), Artysta – człowiek niezadowolony. Badania obrazu i akceptacji siebie u wybitnych aktorów polskich (1995), współautorka Psychologicznych wyznaczników sukcesu w zarządzaniu (1998).

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz