Muszyński Wojciech

Doktor, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z tą uczelnią pozostaje stale związany najpierw przez studia doktoranckie, a następnie poprzez prowadzone zajęcia dydaktyczne. Od 2002 roku adiunkt Katedry Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego zainteresowania koncentrują się wokół problematyki zmiany społecznej, rozwoju lokalnego i regionalnego, zagadnień globalizacji i społeczeństwa ryzyka oraz działalności stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Współautor książki Oblicza nierówności społecznych.