Bernadetta Nitschke

Prof. UZ, dr hab., pracownik Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół stosunków narodowościowych w Polsce po 1945 roku, a zwłaszcza sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wysiedleń i wyjazdów oraz stereotypów i uprzedzeń we wzajemnych polsko-niemieckich relacjach. Do najważniejszych publikacji należą książki: Adam Doboszyński – publicysta i polityk (1993), Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce w latach 1945–1949 (2000), Vertreibung und Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus Polen 1945 bis 1949 (München 2003).

Współautorka książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz