Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu, od 2003 roku dyrektor Instytutu Pedagogiki w tej szkole, od 2006 roku kierownik Zakładu Nauk o Rodzinie. Wiceprzewodnicząca Komisji Fenomen nierówności społecznych Edukacji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Zainteresowania naukowe: problematyka współczesnej rodziny, relacje społeczne, konflikty oraz strategie przeciwdziałania, edukacyjne konteksty budowania tożsamości człowieka współczesnego, badania biograficzne, narracyjne. Autorka i współautorka
kilkudziesięciu publikacji naukowych. Główne prace: Małżeństwo wobec rozwodu (1994), Oblicza nauczyciela. Oblicza szkoły (2001), Doświadczenia
rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń
(2006), Normatywizm
– etyczność – zaangażowanie: współczesne dyskusje o praktyczności pedagogiki
(red.) (2001), Teraźniejszość młodego pokolenia (red.) (2001), Codzienność jako miejsce i źródło uczenia się (red.) (2003).

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz