Marta Nowak

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie pracuje w 3 sektorze, swoją uwagę skupiając na dzieciach i młodzieży pozbawionych opieki dorosłych, wyrównywaniu szans edukacyjnych i kulturalnych oraz rozpowszechnianiu idei społeczeństwa informacyjnego.

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz