Beata Pachnowska

Doktor, psycholog społeczny, absolwentka MSM Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się teoriami porównań społecznych, spostrzeganiem społecznym, psychologią konsumenta, marki i reklamy. Wiceprezes IMAS International Instytutu Badania Rynku i Opinii Społecznej. Autor i superwizor projektów badawczych dla polskich i międzynarodowych klientów, licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich. Aktywny moderator w badaniach jakościowych i trener młodej kadry. Członek PTBRiO oraz ESOMAR.

Współautorka książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz