Piotr Passowicz

Doktor, adiunkt Instytutu Psychologii Stosowanej UJ; psychoterapeuta, analityk grupowy. Zainteresowania naukowe: psychologia kliniczna z uwzględnieniem kontekstu społecznego, interwencja kryzysowa. Współautor artykułów. Jego aktywność dydaktyczna koncentruje się m.in. na interwencji kryzysowej oraz treningach i warsztatach, prowadzonych metodą psychodramy, poświęconych rozwijaniu kompetencji społecznych i radzeniu sobie ze stresem. Współautor raportu Poczucie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli z terenu III i IV dzielnicy Krakowa (2004).

Współautor książki Oblicza nierówności społecznych.