Izabela Pieklus

Absolwentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Fundacji Wspólnota Nadziei, uczestniczy w realizacji projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” poświęconego aktywizacji zawodowej osób autystycznych. Współpracuje z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie jako psycholog, doradca zawodowy i koordynator programów badawczych z zakresu diagnozy społecznej.

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz