Joanna Przesmycka-Kamińska

Kierownik Pracowni Terapii Neuropsychologicznej, powołanej formalnie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2000 r., a praktycznie działającej od roku 1990. Pracownia jest realizacją projektu Psychologii Osobowej i Środowiskowej, przedstawionego w książce pt. Psychologia Osobowa i Środowiskowa. Analiza Aktywności Życiowej i jej uwarunkowań (Przesmycka-Kamińska, 1990). Stanowi uniwersytecką jednostkę naukowo-dydaktyczną prowadzącą badania naukowe z udziałem dzieci, młodych osób i dorosłych z dysfunkcjami mózgu, będące zarazem formą terapii. W latach 1997–2005 został zorganizowany cykl konferencji naukowo-szkoleniowych pt. Jesienne Spotkania Czerniawskie, propagujących interdyscyplinarne poznawanie i pomaganie osobom z dysfunkcjami mózgu. Pracownia współpracuje
z organizacją pozarządową – Stowarzyszeniem Neuropsychologicznym „Pod Klonowym Liściem”, skupiającym zarówno osoby z dysfunkcjami mózgu, ich bliskich, jak i profesjonalistów, a także ze studenckim Interdyscyplinarnym
Kołem Pomocy Neuropsychologicznej. Autorka i redaktor książek oraz wielu artykułów w pracach zbiorowych i pismach naukowych.

Współautorka książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz