Karolina Reinhard

Magister pedagogiki oraz ekonomii, asystentka w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji we Wrocławiu, gdzie – pod kierunkiem prof. Roberta Kwaśnicy – przygotowuje rozprawę doktorską pt. Problem indywidualizacji – zapomniane źródło selekcji i segregacji szkolnej. Historia, krytyka, badania. Zainteresowania naukowe: indywidualizacja pracy z uczniem w szkole powszechnej, możliwość współistnienia idei równości z wolnością.

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz