Alicja Senejko

Doktor, psycholog rozwojowy i społeczny, pracownik Instytutu Psychologii we Wrocławiu. Autorka funkcjonalno-czynnościowego ujęcia aktywności obronnej człowieka i kwestionariusza PSPDQ i PSPDQ-1, diagnozujących zagrożenia i obrony u adolescentów i osób dorosłych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki zagrożeń, konfliktów społecznych oraz reakcji adolescentów i dorosłych na zagrożenia. Jest członkiem PTP oraz European Society of Developmental Psychology, International Society of Behavioral Development and European Association for Research of Adolescence.

Współautorka książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz