Joanna Stryjczyk

Doktor, polonistka, wykładowca przedmiotów związanych z teorią i antropologią kultury w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej oraz Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Zainteresowania naukowe: koncepcje wykluczenia społecznego (doktorat dotyczył projektów emancypacyjnych w lewicowej Krytyce Wilhelma Feldmana) i teorie reprezentacji (estetyka, psychologia poznawcza), zwłaszcza teoria narracji. Współpracuje z Katedrą Psychologii Osobowości w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.