Edyta Łoboda Świątczak

Doktor, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe: psychologia zachowań organizacyjnych, problematyka władzy i wpływu społecznego w organizacji. Aktualnie zajmuje się badaniami nad percepcją efektywności zawodowej kobiet i mężczyzn menedżerów w kontekście stosowanych strategii wpływu społecznego. Współautorka prac dotyczących stylów sprawowania władzy.

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.