Joanna Szczepaniak

Doktor, adiunkt Katedry Socjologii i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej im. O skara Langego we Wrocławiu. Pracę doktorską nt. „Placówki socjalizacyjne w Polsce wobec współczesnych wymagań opieki kompensacyjnej” obroniła na Wydziale Gospodarki Narodowej (obecnie: Wydział Nauk Ekonomicznych) Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 2005 roku. Przedmiotem prowadzonych przez nią badań naukowych są instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem (placówki socjalizacyjne) w Polsce i innych krajach europejskich oraz społeczne, ekonomiczne, prawno-organizacyjne i instytucjonalne warunki realizacji zadań polityki społecznej wobec problemu sieroctwa społecznego (przy tym zakres przedmiotowy i podmiotowy owych zadań oraz determinanty określające sposoby, szanse i zagrożenia ich realizacji).

Współautorka książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz