Mariusz Turowski

Doktor, filozof polityki, adiunkt Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Publicysta i tłumacz współpracujący
między innymi z Lewą Nogą, polską edycją miesięcznika Le Monde Diplomatique, oraz prowadzący serwis internetowy Forum filozofii politycznej i krytyki społecznej. Redaktor naczelny muzułmańskiego czasopisma kulturalno-społecznego As-Salam. Obecnie zajmuje się badaniami dla celów pracy habilitacyjnej, stanowiącej próbę rekonstrukcji głównych założeń liberalizmu, takich jak równość, wolność, własność, uprawnienia, jednostka – ze szczególnym uwzględnieniem tezy o indywidualizmie posesywnym C.B. Macphersona. Współredaktor książek: Demokracja – konflikt – wykluczenie (2007), Widma Trzeciego Świata (w druku).

Współautor książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz