Ewa Waszkiewicz

Doktor nauk prawnych, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kieruje Studium Doktoranckim Nauk o Filozofii, Politologii i Socjologii w tym uniwersytecie. W latach 2002–2005 Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Zainteresowania naukowe: stosunki polskożydowskie po 1945 roku, wolność wyznania dla mniejszości narodowych i etnicznych w RP, równouprawnienie kobiet i mężczyzn we współczesnej Polsce, prawo Unii Europejskiej.

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz