Jan Więcek

Doktor hab., absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Od 1990 roku prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Towaroznawstwa i Technologii UŁ, od 1996 r. do dziś kierownik tej Katedry.

Współautor książki Oblicza nierówności społecznych.