Agata Wiśniewska-Szałek

Psycholog i doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracuje jako nauczyciel akademicki na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania. Jej zainteresowania naukowe to przywództwo kierownicze oraz szeroko rozumiana psychologia zarządzania.

Współautor książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz